Kasvatus

Kuvassa landseerpentu luovutusikäisenä. Kuva: Antti Ikonen

Tässä jo vähän varttuneempi lansu. Kuva: Anna Nygård

Jalostustoimikunta ohjaa, tukee ja antaa neuvoja landseerin kasvatusta suunnittelevalle tai jo kokeneellekin konkarille tarvittaessa.

Suomen Landseeryhdistyksen jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena toimikuntana. Jalostustoimikunnan työskentelyä ohjaavat Suomen Kennelliiton asettamat ohjeistukset rotujärjestöjen jalostustoimikunnille sekä Kennelliiton jalostusstrategia. Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata landseerien jalostusta ja auttaa jalostusvalinnoissa sekä seurata rodun terveyden kehitystä. Tarkoitustaan jalostustoimikunta toteuttaa muun muassa antamalla jalostusneuvontaa kaikille kasvattajille ja harrastajille, tiedottamalla Kennelliiton yhdistystä koskevista asioista, vastaamalla Kennelliiton kyselyihin, järjestämällä jalostustarkastuksia sekä tuomarikoulutusta, ylläpitämällä rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA), ylläpitämällä yhdistyksen pentuvälitystoimintaa sekä keräämällä tietoa landseerien terveydestä.

Nartun jalostuskäyttöä suunniteltaessa jalostustoimikunnalta voi hakea suosituksia käytettävistä uroksista. Jalostustiedustelua varten lähetetään Jalostustiedustelu-lomake vähintään 1 kk ennen arvioitua astutusajankohtaa. Tiedustelun vastaus on voimassa yhden vuoden ajan, joten on suositeltavaa tehdä tiedustelu varmasti hyvissä ajoin (viime hetkellä tulleita tiedusteluja ei käsitellä).

Rodun terveyden seurannan kannalta jalostustoimikunnan on tärkeää saada landseerin omistajilta tietoa koirien kokonaisvaltaisesta eliniän aikaisesta terveydestä sekä lisäksi koiran menehdyttyä tietoa eliniästä ja kuolinsyystä. Näitä tietoja voi helposti antaa täyttämällä oheiset lomakkeet:

Terveyskysely

Elinikä/kuolinsyykysely

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on tietopaketti rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet ja myös rodun harrastaja tai koiran hankintaa suunnitteleva saa siitä paljon hyödyllistä tietoa.

Landseerien JTO 2017 - 2021 pdf-muotoisena tiedostona

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA on yksi työkalu jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamiseksi. PEVISA:lla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset viat ja sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse runsastumaan. PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset ennen astutusta. Rotujärjestön yleiskokous päättää ohjelmaan kuulumisesta sekä sen sisällöstä.

1.1.2017 alkaen landseerien PEVISA-ohjelma sisältää seuraavat rekisteröinnin ehdot: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Kuvauta koirasi 2017 -kampanja

Landseeryhdistys on päättänyt jatkaa terveystutkimustukikampanjaa vuonna 2017. Kampanjan aikana Suomen Landseeryhdistys ry tukee yhdistyksen jäsenten landseerien lonkka- ja kyynärkuvauksia osallistumalla kuvausten kustannuksiin 20€:lla per koira, kun sekä sen lonkat että kyynärät on kuvattu vuonna 2017. Omistaja tekee vapaamuotoisen hakemuksen jalostustoimikunnan sihteerille (heidi.lehtonen(at)hotmail.com). Avustus maksetaan omistajan ilmoittamalle tilille, kun kuvaustulokset näkyvät Kennelliiton KoiraNet -jalostustietojärjestelmässä. Päätös koskee kaikkia vuonna 2017 tehtyjä kuvauksia myös takautuvasti. Tuen saadakseen koiran omistajan tulee olla Suomen Landseeryhdistyksen jäsen.