Kasvatus

Kuvassa landseerpentu luovutusikäisenä. Kuva: Antti Ikonen

Tässä jo vähän varttuneempi lansu. Kuva: Anna Nygård

Kuvauta koirasi -kampanja vuonna 2021

Suomen Landseeryhdistys ry tukee tänä vuonna jäsentensä landseereiden selkäkuvauksia. Jalostustoimikunta selvittää samalla 2-4 -vuotiaiden landseereiden selkäsairauksien tilannetta.

Mikäli sinulla on 2-4 -vuotias landseer ja olet yhdistyksen jäsen, voit hakea tukea 40,00e/koira kuvaustulosta vastaan. Käytä koira ensin virallisissa selkäkuvissa ja kun viralliset selkäkuvat (joissa on kuvattu välimuotoinen lanne-ristinikama, spondyloosi ja nikamien epämuotoisuus) ovat
näkyvissä Kennelliton KoiraNet -jalostustietojärjestelmässä, voit vapaamuotoisesti lähettää anomuksen tilitietoineen jalostustoimikunnan sihteerille jonnalottajuulia (at) gmail.com.

Huomioithan, että kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 24 kk.

Tuen saadakseen koiran omistajan tulee olla Suomen Landseeryhdistyksen jäsen.

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta ohjaa, tukee ja antaa neuvoja landseerin kasvatusta suunnittelevalle tai jo kokeneellekin konkarille tarvittaessa.

Suomen Landseeryhdistyksen jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena toimikuntana. Jalostustoimikunnan työskentelyä ohjaavat Suomen Kennelliiton asettamat ohjeistukset rotujärjestöjen jalostustoimikunnille sekä Kennelliiton jalostusstrategia. Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata landseerien jalostusta ja auttaa jalostusvalinnoissa sekä seurata rodun terveyden kehitystä. Tarkoitustaan jalostustoimikunta toteuttaa muun muassa antamalla jalostusneuvontaa kaikille kasvattajille ja harrastajille, tiedottamalla Kennelliiton yhdistystä koskevista asioista, vastaamalla Kennelliiton kyselyihin, järjestämällä jalostustarkastuksia sekä tuomarikoulutusta, ylläpitämällä rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA), ylläpitämällä yhdistyksen pentuvälitystoimintaa sekä keräämällä tietoa landseerien terveydestä.

Rodun terveyden seurannan kannalta jalostustoimikunnan on tärkeää saada landseerin omistajilta tietoa koirien kokonaisvaltaisesta eliniän aikaisesta terveydestä sekä lisäksi koiran menehdyttyä tietoa eliniästä ja kuolinsyystä. Näitä tietoja voi helposti antaa täyttämällä oheiset lomakkeet:

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on tietopaketti rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet ja myös rodun harrastaja tai koiran hankintaa suunnitteleva saa siitä paljon hyödyllistä tietoa.

Landseerien JTO 2017 - 2021 pdf-muotoisena tiedostona

Landseerien luonneprofiili pdf-tiedostona

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiili

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA on yksi työkalu jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamiseksi. PEVISA:lla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset viat ja sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse runsastumaan. PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset ennen astutusta. Rotujärjestön yleiskokous päättää ohjelmaan kuulumisesta sekä sen sisällöstä.

1.1.2017 alkaen landseerien PEVISA-ohjelma sisältää seuraavat rekisteröinnin ehdot: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Jalostus

Nartun jalostuskäyttöä suunniteltaessa jalostustoimikunnalta voi hakea suosituksia käytettävistä uroksista. Jalostustiedustelu on lähetettävä vähintään 1 kk ennen arvioitua astutusajankohtaa. Tiedustelun vastaus on voimassa yhden vuoden ajan, joten on suositeltavaa tehdä tiedustelu varmasti hyvissä ajoin (viime hetkellä tulleita tiedusteluja ei käsitellä).


Jalostustoimikunnan asettamat vähimmäisvaatimukset jalostukseen käytettäville landseereille 1.1.2018 alkaen:

 • Nartun ikä vähintään 24 kk ja korkeintaan 7 vuotta
 • Uroksen ikä vähintään 24 kk
 • Nartun penikoimisväli vähintään 10 kk
 • Lonkkaniveldysplasia: mikäli käytetään C-lonkkaista koiraa, on sen partnerin oltava A- tai B-lonkkainen
 • Kyynärniveldysplasia: mikäli käytetään 1-kyynäräistä koiraa, on sen partnerin oltava 0-kyynäräinen
 • Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen
 • Molemmat palkittu vähintään kahdella laatuarvostelun arvosanalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta. Vähintään toinen arvosana saatu yli 24 kk iässä. Vaihtoehtoisesti jalostustarkastuksesta yleisarvosana EH. Jalostustarkastuksessa uroksen on oltava vähintään 1,5-vuotias ja nartun 2-vuotias (+- 5 viikkoa).
 • Koiralla saa olla elinaikanaan korkeintaan 30 jälkeläistä Suomessa
 • Yhdistelmän sukusiitosaste saa olla korkeintaan 5 % viiden sukupolven ajalta
 • Koiralla tulee olla arvio sen luonteesta. Arvioksi käy vesipelastuskoe, luonnetesti, MH-kuvaus, BH-koe, käyttäytymisen tai ulkomuodon jalostustarkastus tai näyttelyarvostelulomakkeessa oleva koiran käyttäytymisen kuvaus vähintään kahdelta ulkomuototuomarilta.
 • Jos MD- (lihasrappeuma), DM- (selkärankarappeuma) ja CTP- (verenvuototauti) geenitesti on tehty, sairaita (MD/MD, DM/DM ja CTP affected) ei saa käyttää jalostukseen. Kantajia (MD/N, DM/N ja CTP carrier) voi käyttää jalostukseen terveen (N/N, N/N ja CTP clear) partnerin kanssa.

Lisäksi suositellaan

 • MD-, DM- ja CTP-geenitestejä
 • Epilepsiaa sairastavien koirien sisarusten käyttämistä jalostuksessa tulee välttää
 • Samoin on epilepsiaa koskien vältettävä riskilinjojen yhdistämistä niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta. Riskilinjoina pidetään sukuja, joissa kahdessa ensimmäisessä sukupolvessa on koira, joka sairastaa epilepsiaa tai koira, jonka sisarus sairastaa epilepsiaa tai koira, jonka jälkeläinen sairastaa epilepsiaa.
 • Lonkka- ja kyynärnivelien alin kuvausikä 18 kk

Jalostustoimikunta voi hyväksyä yhdistelmän, jos yhdistelmä täyttää kaikki vähimmäisvaatimukset.