Kasvattajakysely rodun lisääntymisestä

Kasvattajakysely, joka pohjautuu jalostuksen tavoiteohjelmassa kysyttäviin tietoihin rodun lisääntymisestä.

Kysely on nimetön ja siitä tulee kooste Landseer-lehteen.

Kiimakierto

Nartun juoksuväli
alle 6 kk
6-12 kk
yli 12 kk
Ovatko narttusi juoksut olleet säännölliset?
kyllä
ei
joskus
Oletko kokenut rodussa valeraskautta?
kyllä
ei
joskus
Kuinka voimakkaita valeraskausoireet ovat olleet?
Ovatko valeraskauden oireet tulleet jokaisen juoksun jälkeen?

Astutus

Ovatko narttujen astuttamiset sujuneet luonnollisesti?
kyllä
ei
joskus
Oletko kohdannut koirillasi astumisvaikeuksia?
uroksen tai nartun haluttomuus
kokoero
aggressiivisuus
väärä astutusaika
astutuspaikan ongelmat
liikalihavuus
muu (tarkenna syy alle)
Oletko käyttänyt siemennystä (pakaste- tai tuoresperma) nartulle?
kyllä
en
joskus
Mikä on ollut siemennyksen käytön syynä?
uroksen tai nartun haluttomuus
uroksen tai nartun aggressiivisuus
uroksen ja nartun välimatka
uroksen ja nartun kokoero
muu (tarkenna syy alle)
Onko keskimäärinen astutusajankohta osunut kiiman päiviin:
7-11 vrk
12-14 vrk
15 vrk ->
Miten astutusmaksu uroksen omistajalle on määräytynyt? (esim. yhden pennun hinta, onko olluterillistä hyppymaksua jne.)

Tiinehtyminen

Ovatko koirasi tiinehtyneet mielestäsi helposti?
kyllä
ei
joskus
Onko koirillasi ollut ongelmia tiinehtymisen kanssa? (esim. nartun rakenteellinen ongelma, pentujen luominen/keskenmeno, ovulaatio-ongelma tms.)

Synnytys

Ovatko koiriesi synnytykset sujuneet normaalisti?
kyllä
ei
joskus
Onko koirillasi ollut synnytysongelmia? (esim. synnytys ei ole käynnistynyt normaalisti, supistukset heikkenevät/loppuvat kesken synnytyksen jne)
Onko nartuillesi tehty keisarinleikkausta?
kyllä
ei
joskus
Mikä on ollut keisarinleikkauksen syy?
liian isokokoiset pennut
vääräasentoiset tai kiinni juuttuneet pennut
emän kunto heikentynyt
muu (tarkenna syy alle)

Pentujen hoito

Ovatko narttusi alkaneet hoivaamaan pentuja heti niiden synnyttyä?
kyllä
ei
joskus
Oletko kokenut puutteita narttujen hoivaamistaidoissa? (esim. eivät viihdy yksin pentujen kanssa, eivät nuole pieniä pentuja riittävästi, ovat haluttomia imettämään, ovat aggressiivisia omia pentuja kohtaan jne.)
Onko nartuillasi tullut maitoa riittävästi koko imetyksen ajan vai oletko turvautunut pulloruokintaan?
Missä iässä pennut aloittavat kiinteän ruoan syömisen? Mitä kiinteä ruoka pentuaikana on ollut?
Miten kuvailisit narttujen käytöstä pentuaikana? (esim. suojelevaisia, sosiaalisia, aggressiivisia, hyvät/huonot emon vaistot jne.)

Pentukuolleisuus ja synnynnäiset viat

Onko pentueissasi ollut pentukuolleisuutta?
kyllä
ei
joskus
Onko pentueissasi ollut synnynnäisiä epämuodostumia (esim. vesipää, kitalakihalkio, sisäelinvaurio, neurologisia ongelmia tms.) tai kuolemia johtuen emon makaamisesta pentujen päällä?

Pentujen myyminen

Millä hinnalla olet myynyt pentuja? Voit valita kaksi hintaa (ennen ja nyt).
800 - 1200 euroa
1300 - 1700 euroa
1800 - 2000 euroa
enemmän/vähemmän
Mitkä seikat vaikuttavat myyntihinnan muodostumiseen? (esim. vanhempien meriitit, tuontikoira, ulkomaisen uroksen käyttäminen jalostukseen)
Ovatko saman pentueen kaikki pennut olleet saman hintaisia? Jos hintaeroja, niin millä perusteella? (esim. erityisen lupaava pentu, pidemmän ajan myymättä ollut pentu)
Oletko kieltäytynyt myymästä pentua ja jos, niin millä perusteella?
Onko sinulla ollut pennun ostajia, jotka vuosien saatossa ovat ostaneet sinulta useamman pennun?
kyllä
ei
joskus
Onko kasvateissasi kodinvaihtajia ja minkälaisia syyt koirasta luopumiseen ovat olleet? Missä iässä koira on ollut kodin vaihtuessa?