Landseeryhdistyksen pentuvälitys

Kuva: Ritva Kohvakka

Landseeryhdistyksen pentuvälityksessä olevat pentueet on listattu tällä sivulla. Pentueista voidaan laittaa julkaisu myös Facebookin sivulle "Landseeryhd. pentuvälitys" ja omistaja voi lisäksi julkaista pentueilmoituksen "Suomen Landseeryhdistys ry" Facebook-ryhmässä. Ilmoitukset pentueista, jotka eivät ole yhdistyksen pentuvälityksessä, poistetaan ryhmästä.

Vähimmäisvaatimus kaikille pentuvälitykseen otettaville pentueille: Pentueen tulee olla Suomen Landseeryhdistys ry:n jäsenen kasvattama sekä Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rekisteröintikelpoinen.

Pentuvälityksen hinnoittelu: Mikäli kasvattaja on hakenut suunnittelemalleen pentueelle jalostustoimikunnan käsittelyä, on pentuilmoituksen hinta 5 €/3 kk. Jos kasvattaja ei ole hakenut pentueelle jalostustoimikunnan käsittelyä, on pentuilmoituksen hinta 20 €/3 kk. Maksut suoritetaan yhdistyksen tilille FI21 8000 1001 8242 43 käyttäen viitettä 31105, viestikenttä on jätettävä tyhjäksi.

Pentuvälitykseen tulevien pentueiden tiedot lähetetään Ritva Nurmelle, landseer(at)knallikallion.com

Jalostustoimikunnan asettamat muut suositukset jalostukseen käytettäville landseereille:

  • nartun ikä vähintään 24 kk ja korkeintaan 7 vuotta
  • uroksen ikä vähintään 18 kk
  • nartun penikoimisväli vähintään 10 kk
  • lonkkaniveldysplasian raja-arvo C; mikäli käytetään C-lonkkaista koiraa, on sen partnerin oltava A- tai B-lonkkainen
  • kyynärniveldysplasian raja-arvo 1; mikäli käytetään 1-kyynäräistä koiraa, on sen partnerin oltava 0-kyynäräinen
  • koira ei saa olla HC-sairas
  • molemmat palkittu vähintään kahdella laatuarvostelun arvosanalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta. Vähintään toinen arvosana saatu yli 24 kk iässä. Vaihtoehtoisesti jalostustarkastuksesta yleisarvosana EH. Jalostustarkastuksessa uroksen on oltava 1,5-vuotias ja nartun 2-vuotias (+- 5 viikkoa).
  • koiralla saa olla elinaikanaan korkeintaan 60 jälkeläistä Suomessa
  • yhdistelmän sukusiitosaste saa olla korkeintaan 6,25 % viiden sukupolven ajalta


Jalostustoimikunnan käsittelemät ja hyväksymät yhdistelmät:

Ei pentueita tällä hetkellä.

Jalostustoimikunnan käsittelemät yhdistelmät, joilla poikkeamia suosituksista:

Ei pentueita tällä hetkellä.

Yhdistelmät, joita ei ole käsitelty jalostustoimikunnassa:

Ei pentueita tällä hetkellä.

Uutta kotia vailla olevat aikuiset landseerit:

Ei koiria tällä hetkellä.

Ilmoitus on maksuton, mutta koiran tulee olla rekisteröity ja sen omistajan tulee olla Landseeryhdistyksen jäsen