Jalostustiedustelu

Landseerien jalostusta ohjaavat perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) sekä jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) perustuvat jalostussuositukset, jalostusohjesääntö (JOS). Lisäksi huomioon tulee ottaa Suomen Kennelliiton yleinen jalostusstrategia.

Kasvattajalistan ja pentuvälityksen avulla halutaan ohjata ja auttaa kasvattajia sekä palvella ja informoida kaikkia rodusta kiinnostuneita. Jalostustiedustelu on informatiivinen katsaus
pentueen vanhempien terveyteen, joka antaa sekä kasvattajalle että koiraa etsivälle hyvät perustiedot landseerien periytyvistä sairauksista.

Jalostustoimikunta käyttää jalostustiedustelun pohjana julkisia koe- ja terveystuloksia sekä koiran omistajien ja kasvattajan antamia tietoja (jotka voivat olla joko julkisia tai salassa pidettäviä). On ensiarvoisen tärkeää, että kasvattaja sekä uroksen omistaja ovat rehellisiä ja kertovat koirien sairauksista rehellisesti jalostustoimikunnallesekä pennun ostajille. Kasvattaja vastaa aina itse kasvattamistaan pentueista.

Jalostustiedustelu on vuoden voimassa. Pentuesuunnitelmat näkyvät sivulla vuoden ajan tai kunnes kasvattaja toisin ilmoittaa.

Kasvattajalista

Kasvattaja, muista tehdä jalostustiedustelu ennen astutusta, jotta tietosi pysyvät kasvattajalistalla.
Tiedustelun jälkeen suunnitellun pentueen tiedot siirtyvät automaattisesti myös pentuvälitykseen.

HUOM! Yhdistelmän ei tarvitse täyttää kaikkia ehtoja, tiedustelun tekeminen riittää!

Sekä kasvattajalista että pentuvälitys ovat yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja ja
maksuttomia.

Kasvattajat huolehtivat listalla pysymisen tekemällä tulevista pentueista jalostustiedustelun. Mikäli
haluat poistua kasvattajalistalta, ilmoita jalostustoimikuntaan. Uudet kasvattajat liittyvät listalle ilmoittamalla yhteystiedot jalostustoimikunnalle.

Jos kasvattajalla ei tule pentueita, hän jatkaa kasvattajalistalla, ellei itse toisin ilmoita. Mikäli kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedustelua ja pentue syntyy, kasvattaja poistetaan
kasvattajalistalta vuodeksi
. Vuoden jälkeen kasvattaja itse ilmoittaa
tiedot uudestaan jalostustoimikunnalle.

Aikuiset kodinvaihtajat ilmoitetaan suoraan pentuvälityksen ylläpitäjälle.

Kasvattajalistan säännöt

 • Kasvattajalistalle pääsevät yhdistyksen jäsenet, jotka tekevät jalostustiedustelun hyvissä ajoin (vähintään 1 kk) ennen koiran astutusta.
  • Yhdistelmän ei tarvitse täyttää jalostusohjesäännön vähimmäisvaatimuksia, mutta tiedustelu tulee olla tehty ennen astutusta.
 • Mikäli listan kasvattaja rekisteröi pentueen ilman tehtyä jalostustiedustelua, hänet poistetaan kasvattajalistalta vuodeksi siitä päivästä alkaen, kun tämä pentue on syntynyt.
 • Kasvattaja itse ilmoittaa itsensä takaisin listalle aikaisintaan vuoden kuluttua.
 • Kasvattajalista on maksuton.
 • Jalostustiedustelun tekemisen jälkeen yhdistelmän tiedot siirretään automaattisesti pentuvälitykseen oikeaan osioon.
 • Ensikertalaiset pääsevät kasvattajalistalle ilman vaatimuksia, mutta jatkossa listalla pysyminen vaatii jalostustiedustelujen tekemistä jokaiselle suunnitellulle pennutukselle ja
  pentueelle (jalostustiedustelun voi tehdä myös ainoastaan nartulle, siihen ei
  siis tarvita valmiiksi mietittyä yhdistelmää).

Pentuvälityksen osiot

PENTUESUUNNITELMAT

Listalle laitetaan jalostustoimikunnan käsittelemät yhdistelmät. Ilmoituksessa mainitaan,
onko yhdistelmä hyväksytty tai että siinä on poikkeamia JOS:öön nähden. Ilmoituksessa
ilmoitetaan suunniteltu astutusajankohta, suunnitellut vanhemmat (vähintään emä) sekä kasvattajan yhteystiedot.

SYNTYNEET PENTUEET

Listalla julkaistaan osiosta ”pentuesuunnitelmat” siirtyvät yhdistelmän ja kasvattajan tiedot sekä lisäksi pentueen tiedot.

Kasvattaja: ilmoita pentuvälittäjälle syntyneiden pentujen sukupuolijakauma.

AIKUISET LANDSEERIT KOTIA VAIHTAMASSA

Ilmoitus on maksuton, kun koira on rekisteröity ja sen omistaja on Suomen Landseeryhdistyksen jäsen.

Landseeryhdistyksen pentuvälityksessä olevista pentueista voidaan laittaa julkaisu myös Facebookin sivulle "Landseeryhd. pentuvälitys" ja omistaja voi lisäksi julkaista pentueilmoituksen "Suomen Landseeryhdistys ry" Facebook-ryhmässä. Ilmoitukset pentueista, jotka eivät ole yhdistyksen pentuvälityksessä, poistetaan ryhmästä.