Liite kennelnimianomukseen

Kuinka kauan olet toiminut rodun parissa ja millä tavoin? Entä kokemuksesi muiden rotujen parissa? Tässä voit kertoa esimerkiksi harrastuksista ja luottamustoimista sekä mahdollisesta aiemmasta kasvatuskokemuksestasi.
Mitä pidät vähimmäisvaatimuksina jalostuskoiralle terveyden, ulkomuodon, luonteen ja käyttöominaisuuksien osalta?
Mitä pidät haasteellisena landseerien kasvatuksessa?
Miten aiot omilla jalostusvalinnoillasi pitää rodun geeniperimän monipuolisena?
Olen perehtynyt landseerien Jalostuksen tavoiteohjelmaan.
Olen perehtynyt Landseeryhdistyksen asettamiin jalostuksen vähimmäisvaatimuksiin ja suosituksiin.
Olen perehtynyt Landseeryhdistyksen kasvattajalistan ja pentuvälityksen sääntöihin.