Jalostustiedustelu

Jalostukseen suunnitellun nartun tiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia

Virallinen nimi*
Rekisterinumero*
Arvioitu astutusajankohta
Landseerien verenvuotosairaus, canine thrombopathia CTP*
Etenevä selkäydinrappeuma, degenerative myelopathy DM*
Lihasrappeuma, muscular dystrophy MD*
Muut terveystutkimustulokset, jotka eivät näy KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä
Arvio luonteesta
Luonnetesti
MH-kuvaus
Käyttäytymisen jalostustarkastus
Ulkomuodon jalostustarkastus
Vesipelastuskoe
BH-koe suoritettu
näyttelyarvostelulomakkeessa oleva koiran käyttäytymisen kuvaus vähintään kahdelta ulkomuototuomarilta
Koe-, näyttely-, ym. tulokset, jotka eivät näy KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä
Perusterveys ja sairaushistoria*
Hyvät puolet*
Heikot puolet*
Mahdollisten aiempien pentueiden hyvät ja heikot puolet

Kasvattajan urosehdokkaat perusteluineen

Uros 1
Uros 2
Uros 3
Uros 4

Jos tiedät urosten terveystuloksia, jotka eivät näy KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä, kerrothan niistä jalostustiedustelussasi. Jalostustoimikunta käsittelee jalostustiedustelut niiden tietojen perusteella, jotka toimikunnalla on käytettävissään - huolehdithan osaltasi että tiedot ovat mahdollisimman kattavat.

Kasvattajan vaatimukset ehdotettaville uroksille

Yhteystiedot

Nartun omistajan tai jalostusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot; nimi, kennelnimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite*
Lisätiedot

Vakuutan, että jalostustiedustelussa antamani tiedot ovat totuudenmukaisia. Tämän jalostustiedustelun lähettämällä annan Suomen Landseeryhdistys ry:lle luvan käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa jalostustiedustelussa yksilöityjä tietoja tarpeellisissa määrin jalostuksen ohjaamista ja kehittämistä koskevissa tehtävissään siten, ettei tietojen luovuttamisen yhteydessä voida yksilöidä mitään tiettyä koiraa tai ketään koiran omistajaa/haltijaa.