Ajankohtaista

Syyskokouksessa hyväksytty luonneprofiili lisätty yhdistyksen nettisivuille Kasvatus-osioon.

Syyskokouksessa päätetyt jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat: varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 5 €, liittymismaksu 5 € ja pentuejäsen per pennunomistaja 7 € + 5 €.

Vuosikirjat 2015 ja 2016 on nyt tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä, hinta 15 euroa kpl sisältäen postituskulut. Tilaukset sähköpostitse!

Kuvauta koirasi 2017 - terveystutkimustukikampanja sai jatkoa! Lisätietoa Kasvatus-sivulla.

PEVISA uudistui, 1.1.2017 alkaen landseerien PEVISA-ohjelma sisältää seuraavat rekisteröinnin ehdot: Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.